天航科技

记念降生40周年 铃木奥拓40周年数念版官图发布

记念降生40周年 铃木奥拓40周年数念版官图发布

日前,铃木官方为记念铃木奥拓这一经典车型降生40周年 ,在日本市场正式发布了奥拓40周年数念版的官图 。作为中国人很是熟知的一款产物,铃木奥拓降生于1979年,此中第二代产物曾引入国产 ,并成为90年月汽车走进中国度庭中的主要一员。

外不雅方面,铃木奥拓40周年数念版采取十分靓丽的红色车漆,并在尾部增添金色40周年数念LOGO。设置装备摆设方面将供给电动折叠外后视镜 、加热后视镜(四驱车型)、后排隐私玻璃、钢琴黑烤漆扶手 、电镀内门把手等设置装备摆设 。

动力方面 ,在日本本土定位K-CAR的奥拓40周年数念版将继续搭载0.66T直列三缸策动机 ,最年夜功率可达52Ps,峰值扭矩63Nm。传动方面匹配CVT变速,而且供给先驱和四驱车型可选。(图片来历于铃木日本官网截图)

天航科技

【读音】:

rì qián ,líng mù guān fāng wéi jì niàn líng mù ào tuò zhè yī jīng diǎn chē xíng jiàng shēng 40zhōu nián ,zài rì běn shì chǎng zhèng shì fā bù le ào tuò 40zhōu nián shù niàn bǎn de guān tú 。zuò wéi zhōng guó rén hěn shì shú zhī de yī kuǎn chǎn wù ,líng mù ào tuò jiàng shēng yú 1979nián ,cǐ zhōng dì èr dài chǎn wù céng yǐn rù guó chǎn ,bìng chéng wéi 90nián yuè qì chē zǒu jìn zhōng guó dù tíng zhōng de zhǔ yào yī yuán 。

wài bú yǎ fāng miàn ,líng mù ào tuò 40zhōu nián shù niàn bǎn cǎi qǔ shí fèn liàng lì de hóng sè chē qī ,bìng zài wěi bù zēng tiān jīn sè 40zhōu nián shù niàn LOGO。shè zhì zhuāng bèi bǎi shè fāng miàn jiāng gòng gěi diàn dòng shé dié wài hòu shì jìng 、jiā rè hòu shì jìng (sì qū chē xíng )、hòu pái yǐn sī bō lí 、gāng qín hēi kǎo qī fú shǒu 、diàn dù nèi mén bǎ shǒu děng shè zhì zhuāng bèi bǎi shè 。

dòng lì fāng miàn ,zài rì běn běn tǔ dìng wèi K-CARde ào tuò 40zhōu nián shù niàn bǎn jiāng jì xù dā zǎi 0.66Tzhí liè sān gāng cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ kě dá 52Ps,fēng zhí niǔ jǔ 63Nm。chuán dòng fāng miàn pǐ pèi CVTbiàn sù ,ér qiě gòng gěi xiān qū hé sì qū chē xíng kě xuǎn 。(tú piàn lái lì yú líng mù rì běn guān wǎng jié tú )

分享
评论